Product maken

Een product biedt de mogelijkheid om een formulier van aanvullende functionaliteit te voorzien.

In de basis biedt de Seneca formulierenserver de mogelijkheid om formulieren te ontwerpen, deze via een website te tonen en de ingevoerde data door bijv. gebruikers met een gebruikersrol Product handler verder te laten verwerken.

Met een Product kun je momenteel de volgende functionaliteit toevoegen aan een webformulier.

 • Beveiliging: momenteel is voorzien in geen beveiliging of inloggen met DigiD (met of zonder SMS).
 • Betaling: momenteel is voorzien in een koppeling naar Ogone (Ingenico).  Om te kunnen betalen kan een vaste prijs aan het product worden gekoppeld. Dit is de prijs van hetgeen via het webformulier wordt aangevraagd en dat direct via Ogone moet worden afgerekend.
 • Prefill: momenteel voorziet het systeem in een koppeling op basis waarvan GBA-gegevens op basis van een DigiD login kunnen worden opgehaald.  Welke GBA-gegevens worden getoond, in welke velden die worden getoond etc. is binnen bepaalde grenzen flexibel aan te sturen.
 • Koppelingen: momenteel voorziet het systeem in het versturen van een tweetal type e-mails, nadat de gebruiker van het webformulier de Verzendknop gebruikt.
  • Een bericht ( waarvan de opmaak kan worden aangepast) naar het e-mailadres van de gebruiker (mits dit voorhanden is (d.w.z. dat dit e-mailadres op het webformulier is ingevoerd)).
  • Een bericht (waarvan de opmaak kan worden aangepast) naar een zogenaamde Producthandler; een binnen SFS gedefinieerde gebruiker, die bijvoorbeeld actie moet ondernemen op basis van hetgeen in het webformulier is gemeld, aangevraagd o.i.d.
    

Niet elke genoemde mogelijkheid is zondermeer in te richten door gebruikers met een gebruikersrol Customer. Bovendien vereisen het gebruik van DigID als loginmethode en Ogone (Ingenico) als betaalmiddel ook activiteit van andere partijen (voor het gebruik DigiD moet je bijvoorbeeld contact opnemen met Logius, voor het gebruik van Ogone met Ogone/Ingenico ). Bovendien dien je aan bepaalde (veiligheids)criteria te voldoen indien je gebruik wilt maken van DigiD of Ogone.

Voor het inrichten van DigiD als inlogmethode of Ogone als betaalmiddel verzoeken wij je dan ook contact op te nemen met Seneca, de leverancier van de Seneca Formulieren Server.

In het volgende onderdeel wordt alleen ingegaan op het instellen van e-mail binnen een product.

Hoe een product aan te maken?
Voorafgaand heb je een formulier aangemaakt dat aan het product kan worden gekoppeld.

Kies voor Producten, Creëer Nieuw.

Let er op dat je het product aanmaakt binnen de gewenste omgeving (Test- of Productieomgeving). Bij het openen van het product scherm wordt getoond in welke omgeving je actief bent. Kies eventueel voor Omschakelen om van omgeving te wisselen. 

Vul in dit scherm in :

Veld   Verplicht Omschrijving 
Naam  J De naam van het product
Opmerking  N Opmerkingen
Formulier  N Vul de naam van een binnen de SFS beschikbaar webformulier in. Dit veld is niet verplicht in te voeren bij het aanmaken van een product, maar om het product te kunnen laten werken dient een webformulier vermeld te worden.
Vormgeving  N De binnen het product te gebruiken vormgeving
URL naam  N Dit veld is niet verplicht in te voeren bij het aanmaken van een product, maar om het product te kunnen laten werken dient hier uiteindelijk wel een URL naam te worden ingevoerd. Dit is de naam , in aanvulling op de domeinnaam van klant, waarmee het product via het www adres is te bereiken ( algemeen : https://klant.formulierenserver.nl/<omgeving>/<URL naam> )
Vervolg URL  N De URL waarna wordt doorgestuurd na het completeren van het formulier.
Ingeschakeld  N Vink aan indien het product actief moet zijn. Niet actieve producten kunnen niet vanaf het internet worden opgeroepen.
Tussentijds opslaan toestaan  N Vink aan indien de mogelijkheid voor het tussentijds opslaan van tot dan toe ingevoerde formulierdata moet worden geactiveerd. Op het formulier verschijnt dan een extra keuze, ‘ Tussentijds opslaan’. 

 Voorbeeld :

Na het vastleggen van het product kun je het product verder bewerken.

Selecteer een product (plaats cursor op de regel) en kies voor Bewerken.

Kies rechtsbovenin het scherm voor Koppelingen.

U kunt kiezen uit de volgende twee koppelingen:

 • Mailformsubmitter, voor het versturen van een e-mail met een overzicht van de ingevoerde gegevens naar diegene die het formulier heeft ingevuld. Voorwaarde is dat er in het formulier een veld is benoemd waarin het eemailadres is ingevoerd waar naartoe de e-mail kan worden verstuurd.
 • MailProductHandlers, voor het versturen van een e-mail met een overzicht van de ingevoerde gegevens naar een gebruiker van de SFS server met de gebruikersrol ProductHandler. Voorwaarde is dat minimaal één gebruiker met zo’n rol is ingesteld.
  Door middel van de pijltjes toetsen in het midden van het scherm kan de e-mailfunctionaliteit worden toegevoegd aan het product, of worden verwijderd.

Als je een e-mail koppeling toevoegt moet je daarvoor ook enkele instellingen toevoegen.

Koppel eerst de gewenste e-mailkoppelingen.

Selecteer vervolgens de in te stellen koppeling, de button Bewerken naast het koppelingen-blok geeft toegang tot de instellingen voor de geselecteerde koppeling.

 

Voor MailFormsubmitter:

Zie de beschrijving voor het inrichten van een e-mail naar een aanvrager voor verdere toelichting

Voor MailProductHandler:

Zie de beschrijving voor het inrichten van een email naar een product handller voor verdere toelichting