Item Details - Social Media integratie

De meest eenvoudige manier om een Social media bericht te publiceren? Publiceer vanaf het contentitem (de pagina) dat je wilt delen. 

 

De lijst met kanalen waarop een item beschikbaar is, is aangepast. Er zijn knoppen aan toegevoegd om direct een actie te starten om een Facebook- of Twitter-bericht te publiceren. Door gebruik te maken van deze knoppen, wordt het Social media-bericht klaargezet met een link naar de juiste pagina (het content-item getoond in het juiste kanaal).

cms:SocialMediaContent ctfp

Een contenttype kan zodanig geconfigureerd worden dat er altijd een specifiek veld wordt opgenomen in het bericht voor een nieuw Facebook- of Twitter-bericht, zodra op één van deze knoppen wordt geklikt binnen de Item Details.

Voeg de ctfp cms:SocialMediaContent toe aan de Nr field van het contenttype en specificeer de (logical) veldnaam van het veld dat binnen het berciht opgenomen moet worden.

Wees er bewust van dat de waarde van het veld van de actieve versie van het item gebruikt wordt om het bericht mee voor in te vullen.