Gebruikers en gebruikersrollen

Na het inloggen kom je binnen op het dashboardscherm van je werkomgeving. Je kunt de juistheid hiervan verifiëren rechtsboven in de menubalk.

Dit zijn de zogenaamde profielgegevens.

Van links naar rechts zie je:

 • De klantomgeving waarvoor je gemachtigd bent;
 • De bij jouw aanmeldgegevens opgegeven naam en rol;
 • Een mogelijkheid om je af te melden. Je keert dan terug naar het loginscherm, zie Loginscherm
   

Controleer vervolgens of je binnen jouw omgeving in de testomgeving of in de productieomgeving actief bent. Op het moment dat het dashboard wordt getoond wordt altijd melding gemaakt van de actieve omgeving.

Wissel eventueel van omgeving middels de optie Omschakelen . Voor meer informatie zie: Omschakelen tussen test en productie

Klik op de knop Beheer en kies daarna voor Gebruikers.

Je ziet naast de gegevens van je eigen account ook de gegevens van andere gebruikers.

 Klik op om 
Creëer nieuwe gebruiker Om een nieuwe gebruiker aan te maken en deze te koppelen aan een gebruikersrol
Klik op een rij met gebruikersgegevens in het scherm en kies dan Bewerken Om bestaande gebruikersgegevens en gebruikersrollen te wijzigen
Klik op een rij met gebruikersgegevens in het scherm en kies dan Details Om bestaande gebruikersgegevens en gebruikersrollen te bekijken en eventueel ook nog te wijzigen, inclusief het wijzigen van een wachtwoord
Klik op een rij met gebruikersgegevens in het scherm en kies dan Zet wachtwoord Om voor een bestaande gebruiker het wachtwoord aan te passen
Overzichten 

Om inzicht te krijgen omtrent gebruikers, gebruikersrollen en privileges o.a.

 • gebruikers versus gebruikersrollen
 • gebruikersrollen versus privileges
 • gebruikers versus privileges

Klik op de knop Beheer en kies daarna voor Gebruikersrollen.

Er zijn voor externe gebruikers standaard drie gebruikersrollen beschikbaar.

 • Administrator
 • Customer
 • Product afhandelaar

Daarnaast kunnen per klant nog specifieke rollen worden aangemaakt, waarbij per gebruikersrol specifieke privileges kunnen worden toegekend. Een gebruiker moet aan een rol zijn gekoppeld alvorens werkzaamheden binnen de formulierenserver te kunnen uitvoeren.

Per rol kunnen de functionaliteiten van de formulierenserver worden toegekend.

Standaard hebben de Administrator rol en de Customer rol alle privileges. De Product afhandelaar rol kent alleen toegang tot de functionaliteiten Ingediende formulieren en Omschakelen.

Klik op om
Creëer nieuwe rol een nieuwe gebruikersrol aan te maken
Klik op een rij met rolgegevens in het scherm en kies dan Bewerken een bestaande gebruikersrol te wijzigen
Klik op een rij met rolgegevens in het scherm en kies dan Details bestaande gebruikersrollen te bekijken en eventueel ook nog te wijzigen
Klik op Overzichten  om online diverse overzichten te raadplegen waarin snel duidelijk wordt aan welke gebruikers welke rollen en privileges zijn toegekend