Algemeen

Met de Seneca Formulieren Server maak je eenvoudig webformulieren en pas je bestaande formulieren naar wens aan.

Formulier

Met de Seneca Formulieren Server :

 • Ontwerp je een webformulier via een intuïtieve en grafische interface;
 • Kun je een webformulier over meerdere pagina’s presenteren;
 • Maak je gebruik van formulier-elementen (controls) die standaard zijn, zoals tekstveld, numeriek veld en datumveld, maar ook van specifieke controls zoals:
  • veel gebruikte combinaties van invoer (adres, landenlijst, (verplichte) bijlagen, IBAN nummer, (prefill) contactgegevens) ;
  • repeterende invoer (Herhalingen, bijvoorbeeld gegevens voor auto 1, gegevens voor auto 2 etc.);
  • functies (Controleren, Afsluiten);
 • Profiteer je van standaard validaties voor verschillende control-typen (de control E-mailadres valideert bijvoorbeeld standaard of een geldig e-mailadres wordt ingevoerd, en de control Postcode valideert standaard op invoer van geldige Nederlandse postcodes);
 • Wordt het adres indien gewenst bepaald op basis van invoer van postcode en huisnummer (postcode validatie );
 • Geniet je o.a. van strandaard ondersteuning voor:
  • Prefill ( het vooraf invullen van gegevens op basis van bijvoorbeeld (Digid) login);
  • Tussentijds opslaan ;
  • Routing ( het conditioneel tonen van control elementen op het webformulier );
  • Verzending van ingevoerde gegevens via E-mail (indien gewenst via eigen opmaak );
  • Bevestiging verzending aan gebruiker via E-mail (indien gewenst via eigen opmaak );
 • Zit je veilig: al het dataverkeer wordt via een beveiligde SSL verbinding ontvangen en verzonden.

Product (formulier + proces)

Nadat je een webformulier hebt gemaakt, kun je deze toepassen binnen een zogenaamd 'product'. Een product is het proces waarin je het formulier aanroept. De stappen in een proces zijn bijvoorbeeld:

 • Beveiliging: momenteel is voorzien in 'geen beveiliging', 'inloggen met DigiD (met of zonder SMS)', 'inloggen met eHerkenning', 'inloggen met eIDAS' en 'inloggen met ADFS' (waarbij ADFS een verzamelnaam is voor o.a. Microsoft Active Directory Federation Services en Azure AD).
 • Betaling: momenteel is voorzien in een koppeling naar Ogone.  Er kan een vaste prijs aan het product (dat wat aangevraagd met het formulier) worden gekoppeld en direct via Ogone worden afgerekend.
 • Prefill: de formulierenserver voorziet (onder andere) in een koppeling waarmee GBA-gegevens op basis van DigiD-login kunnen worden opgehaald. Welke GBA gegevens worden getoond, in welke velden die worden getoond etc. is binnen bepaalde grenzen flexibel aan te sturen.
 • Koppelingen: de formulierenserver voorziet in het versturen van een tweetal typen e-mails, die worden verzonden nadat de gebruiker van het webformulier de Verzendknop gebruikt:
  • Een bericht (waarvan de opmaak  kan worden aangepast) naar het emailadres van de gebruiker (mits  voorhanden, d.w.z. dat dit e-mailadres op het webformulier is ingevoerd).
  • Een bericht (waarvan  de opmaak  kan worden aangepast) naar een zogenaamde Producthandler. De Producthandler is een binnen de formulierensever gedefinieerde gebruiker, die bijvoorbeeld een actie moet ondernemen op basis van hetgeen in het webformulier is gemeld of is aangevraagd.