Expressies

Smartforms ondersteunt expressies, bijvoorbeeld de binaire expressie 3 + 4, of de conditionele expressie if 1 < 2 then "WAAR" else "ONWAAR" end.

Expressies leveren een waarde op, in deze voorbeelden 7 en "WAAR".

Expressies kunnen onbeperkt gecombineerd worden, bijvoorbeeld if 3 + 4 < 2 then "WAAR" else "ONWAAR" end.

In de tabel staan de soorten expressies.

Voorbeeld Resultaat Type Toelichting
3 + 4 7 Integer Binaire expressie: linker operand, binaire operator, rechter operand.
not false true Boolean Unaire expressie: unaire operator, operand.
if 1 < 2 then "WAAR" else "ONWAAR" end "WAAR" String Conditionele expressie met één conditie.
case when 1 < 2 then "KLEINER" when 1 = 2 then "GELIJK" end "KLEINER" String Conditionele expressie met meerdere condities.
select $[soort], $[aantalpoten] from table("DIEREN") end "Hond", 4
"Kanarie", 2
"Slang", 0
Tabel Select expressie. Selectie van 0 of meerdere rijen uit de tabel "DIEREN". De vulling van de tabel kan bijvoorbeeld via Excel geregeld worden. Andere bronnen dan een tabel zijn mogelijk, bijvoorbeeld de bron form(...) met gegevens uit eerder ingediende formulieren.
selectone max($[aantalpoten]) from table("DIEREN") end 4 Integer Select one expressie. Selectie van één waarde, of nil als de selectie niets oplevert.
concat("ab", "c") "abc" String Functieexpressie. Een functieaanroep is óók een expressie.
3 3 Integer Termexpressie. Een waarde zoals 3, true of "abc" is een expressie. De nil, een formulierpad [aanvrager/naam] en een lettterlijk pad $[soort] zijn ook expressies.

Topics