API toegang

Voor het bevragen van formulierdata kan gebruik worden gemaakt van een API.

Met de API is het mogelijk om externe applicaties toegang te geven tot de (ingevulde) formulieren. Deze optie is standaard niet operationeel.

Voor meer informatie en voorbeeldcode kun je contact opnemen met Seneca.