Getitemnumberbycode

PRELIMINARY INFORMATION - SUBJECT TO CHANGE

Smartsite 8.0 - ...

De getitemnumberbycode methode kan gebruikt worden om op basis van een code het bijbehorende itemnummer op te vragen. Dit gebeurt op basis van de vwContent view, dus verwijderde items zijn uitgesloten.

Als er geen bijbehorend itemnummer kan worden gevonden op basis van de opgegeven code wordt er -1 geretourneerd.

C# voorbeeld

private static void GetItemNumberByCode(HttpClient client, string code)
{
string itemNumberResult = client.GetStringAsync($"{options.Url}/getitemnumberbycode?itemcode={code}").Result;
Console.WriteLine($"Item number for code '{code}': {itemNumberResult}");
}