CTFP Opschoon actie

Smartsite 8.0 - ...

De ContentType Field Properties (CTFP's) zijn onderhanden genomen in Smartsite 8.0.

Zo worden er zo'n 70 verschillende CTFP's verwijderd door de Smartsite 8.0 Installer, omdat deze niet meer in gebruik zijn (dit waren allemaal CTFP's die alleen binnen de klassieke manager in gebruik waren). Het overzicht van veldeigenschappen (per veld) is daardoor een stuk compacter en overzichtelijker geworden.

cms:property vs. property

Er waren ook CTFP's waarvoor optioneel 2 varianten konden bestaan, één met een "cms:" prefix en één zonder prefix, zoals bijvoorbeeld de CTFP lookupquery versus cms:lookupquery, of group versus cms:group. Dit was in sommige situaties wenselijk danwel noodzakelijk, zodat de configuratie voor de twee managers op bepaalde punten afwijkend kon worden ingesteld. Bijvoorbeeld een andere tabindeling van de velden bij het bewerken van een item. Of een aangepaste lookupquery, omdat technisch het één en ander op een andere manier geïmplementeerd is (was).

In Smartsite 8.0 is dat niet meer nodig en is de code aangepast, zodat er nog maar 1 variant van deze CTFP's wordt gebruikt. De installer (het update script) zal de bestaande CTFP's waar nodig aanpassen en bijwerken naar de nieuwe situatie. Hierbij geldt dat de "cms:" prefix variant degene is die vanaf Smartsite 8.0 alleen nog maar wordt ondersteund. Alle nieuwe CTFP's die er zijn bijgekomen in Smartsite 7.0 die (specifiek) voor de manager zijn bedoeld, gebruiken ook deze prefix. Er zijn nog een aantal CTFP's waarvoor dit nog niet geldt, maar dat wordt waarschijnlijk in een volgende release ook nog aangepast.

Het betreft o.a. de volgende CTFP's:

  • cms:allowedit
  • cms:group
  • cms:sortindex
  • cms:lookupquery
  • cms:lookuplist
  • cms:default

EditProgId vs. cms:control

Daarnaast wordt de CTFP EditProgId (waarvan de waarde naar een component van de klassieke manager verwees) niet langer ondersteund / gebruikt, om te bepalen welke control (bv. tinymce, dropdownlist, duallist, iteminput, etc.) er voor een veld moet worden gebruikt in de bewerken item actie. De installer zal waar dat kan bestaande EditProgId CTFP's vervangen door een cms:control CTFP met een waarde die naar een overeenkomstige control verwijst. Het kan voorkomen dat na de upgrade er een paar velden zijn, waarvoor de automatische omzetting niet tot de gewenste control leidt. Dit kan eenvoudig aangepast worden door zelf de juiste control in te stellen met behulp van de cms:control CTFP.

Overige CTFP's

Er zijn ook nog een aantal andere CTFP's aangepast, hernoemd en of verdwenen:

  • Nullable is vervangen door cms:required, het update script vervangt bestaande Nullable CTFP's met de waarde 0 door een cms:required CTFP met de waarde 1.
  • ctrl:visible wordt niet meer ondersteund, het update script vervangt bestaande ctrl:visible CTFP's met de waarde 0 door een cms:hidden CTFP met de waarde 1.
  • Om de caption (het bijschrift / label) van een veld op te geven waren er historisch 3 varianten ontstaan. Deze worden bijgewerkt door het update script en voortaan is cms:caption de enige juiste CTFP.
  • Vergelijkbaar, de maximale lengte voor een veld wordt voortaan vastgelegd met cms:maxlength, andere varianten zullen aangepast worden.

FieldPropertyDefinitions

Vanaf Smartsite 8.0 is er een tabel bijgekomen: FieldPropertyDefinitions.

In deze tabel zijn alle beschikbare CTFP's vastgelegd, inclusief informatie of een CTFP wel of niet rol-specifiek is, de value type (string, boolean of numeric) en een omschrijving.

Deze tabel wordt o.a. gebruikt om de dropdown lijst te vullen op het moment dat de actie Veldeigenschap toevoegen wordt geopend. Het bestand propmeta.xml wordt overigens niet meer ondersteund.