Contenttype field properties (Smartsite 8.0)

Smartsite 8.0 - ...

Vanaf Smartsite 8.0 is het aantal contenttype field properties (ctfp's) die gebruikt en ondersteund worden een stuk overzichtelijker geworden.

Door het wegvallen van de klassieke manager kon een groot aantal ctfp's, die specifiek voor de klassieke manager waren, verwijderd worden en verder kon e.e.a. verder geoptimaliseerd en aangepast worden middels een ctfp opschoon actie.

FieldPropertyDefinitions

Ook nieuw in Smartsite 8.0 is dat er nu een tabel beschikbaar is (FieldPropertyDefinitions) waarin alle beschikbare ctfp's zijn opgenomen, inclusief of deze rol-specifieke waardes ondersteunen, het type (boolean, string of numeriek) en een korte omschrijving.

Bij het toevoegen van een veld eigenschap aan een specifiek veld wordt (vanaf Smartsite 8.0) deze tabel ook gebruikt om de dropdown selectielijst te vullen met ctfp's en ook de mogelijkheid om de ctfp rol-specifiek in te stellen wordt bepaald op basis van deze tabel.

Als volgens de tabel de ctfp niet rol-specifiek is, dan zal de Alle rollen eigenschap niet aangepast kunnen worden en is het niet mogelijk om specifieke gebruikersrollen te selecteren.

Contenttype field properties

Onderstaand een overzicht van de contenttype field properties, zoals deze ook in de FieldPropertyDefinitions tabel zijn terug te vinden (wijzigingen voorbehouden).

Naam Role specifiek Type Omschrijving
AIM 0 Boolean Determines if a field should be included within AIM scaning
AIMType 0 String Determines the AIM Type: hardlink or softlink
ApiVersion 0 String The API version for the formsserverintegrator control
BulkUpdatable 1 Boolean Determines if a field is available within the BulkUpdate action
cms:actioncode 0 String The action code for a customlinkinput control
cms:addimagefromdisk.startnode 1 String Configuration setting for the tinymce control
cms:addimagefromtree.startnode 1 String Configuration setting for the tinymce control
cms:addlink.contenttypefilter 1 String Configuration setting for the tinymce control
cms:addlinkfromdisk.startnode 1 String Configuration setting for the tinymce control
cms:addlinkfromtree.startnode 1 String Configuration setting for the tinymce control
cms:alert 0 String The error message to show when a field is invalid
cms:allowedit 1 Numeric Determines if and when a field is editable
cms:buttoncaption 0 String The button caption for a customlistinput control
cms:caption 1 String The caption for a specific field
cms:codemirrorlanguage 0 String Can be used to specify the language for the codemirror control
cms:compliancedoctype 0 String The compliance doctype for a field. Controls whether and how html is cleaned
cms:complianceReturnScope 0 String Return scope setting for standards compliance
cms:complianceTryHarder 0 Boolean Compliance setting to apply stricter rules when cleaning up the html
cms:control 1 String The control (type) to be used for a field
cms:customdataeditorlogic 0 String Ctfp to specify custom dataeditor logic (component)
cms:customvalidation 0 String Ctfp to specify a custom validation component
cms:customvalidationmode 0 String The custom validation mode to apply, onchange (the default) or always
cms:default 1 String Ctfp to specify a default value for a field.
cms:entityMode 0 String Used in the standards compliance handling
cms:facetvalues 0 String Optionally sets (predefined) facet values (filter) for subactions
cms:group 1 String Groupname for the field (tab layout)
cms:help 0 String Help text for the control
cms:hidden 1 Boolean Determines whether a field is editable / visible
cms:hint 0 String Hint text for the control
cms:htmldecodescheme 0 String Html decode scheme to be applied to the contents of a field
cms:imagepropertiesafter 1 Boolean Configuration setting for the tinymce control
cms:inheritcontroltype 0 String Setting for custom controls, which can be used to set which control to derive from (e.g. listinput)
cms:iscontentrelated 0 Boolean Setting to indicate that a customlistinput control has Content related content
cms:ismultiselect 0 Boolean Setting specific to lookup lists to indicate that it is a multi-select field
cms:ispublishtemplateproperty 0 Boolean Setting for the Publish Template action, indicating whether or not the field must be copied
cms:libraryfilterquery 0 String Allows a library filter (where statement) to be set for subactions
cms:linkpropertiesafter 1 Boolean Configuration setting for the tinymce control
cms:lookuplist 0 String Ctfp to specify a lookup list
cms:lookupquery 0 String Ctfp to specify a lookup query
cms:markaspermanentfriendlyname 0 Boolean Ctfp that can be set on the friendlyname field to always make friendly names permanent
cms:markuptype 0 String Setting to specifically specify a markup type for the contents of a field, e.g. html or htmlandsxml or htmlandvipers
cms:maximageheight 1 Numeric Configuration setting for the tinymce control
cms:maximagewidth 1 Numeric Configuration setting for the tinymce control
cms:maxlength 0 Numeric Allows you to set the maximum length of a field
cms:readonly 1 Numeric Ctfp to set a field to readonly (using AllowEdit enum bitpattern)
cms:required 0 Boolean Ctfp to set a field to required
cms:showbuttons 0 String Ctfp to specify for a linkinput or listinput control which buttons to show
cms:socialmediacontent 0 String Ctfp to specify a field(name) whose content should be used when creating a Facebook post
cms:socialmediaimagedata 0 String Ctfp to specify a field(name) whose content (image link) should be used when creating a Facebook post
cms:sortindex 1 Numeric Controls the sorting of the fields within a tab in Edit Item
cms:tinymceconfig 1 String Reference to a file on disk (relative path) for the tinymce configuration to use
cms:treemode 0 String Ctfp to set the treemode (for the subaction) (SelectItem or SelectFolder)
cms:validation 0 String Ctfp that allows a regular expression to be set to validate the field against. (For the code field this ctfp is ignored)
cms:value 0 String Allows you to set the content for a label control
cms:webrichtlijnen 0 Boolean Standards compliance setting ("clean up" html)
ContainsHTML 0 Boolean Ctfp to indicate a field contains html. Used when previewing items and only needed on fields which do not have an html appropriate cms:control setting
ContentRelation 0 String Ctfp to set the content relationship type
ContentRelationReciproke 0 Boolean Setting to specify that the ContentRelation used should be treated as a reciprocal (nrFrom and nrTo swapped)
CrossExternalField 0 String Ctfp to set cross external field (to store relationships in an intermediate table)
CrossExternalField2 0 String Ctfp to set an additional cross external field (to store relationships in an intermediate table)
CrossInternalField 0 String Ctfp to set cross internal field (to store relationships in an intermediate table)
CrossTableName 0 String Ctfp to set cross tablename (to store relationships in an intermediate table)
crosstablesortcolumn 0 String Ctfp to set the crosstable sort column (to store relationships in an intermediate table)
CTGroupName 0 String Ctfp to define a group name for content types
ctrl:contenttypefilter 1 String Ctfp to be able to specify a content type filter (for e.g. library subactions)
ctrl:delimiter 0 String Ctfp to specify a delimiter for (physical) fields in which multiple values must be stored
ctrl:enabled 0 Boolean Ctfp to disable a control (on XForms level the control is set to readonly).
ctrl:Filter 0 String Ctfp to specify a filetype filter for FileExplorerTreeView subaction
ctrl:FoldersOnly 0 Boolean Ctfp to specify folders only mode for subaction(s)
ctrl:Height 0 String Allows you to specify the height of a control
ctrl:isBitPattern 0 Boolean Allows you to set a particular field to contain a bit pattern
ctrl:Mode 0 String Allows you to set the mode for a label control. 0 = information (default), 1 = warning, 2 = error
ctrl:Path 0 String Ctfp to specify a start node for FileExplorerTreeView subaction (among others)
ctrl:ShowBinaryData 0 Boolean Determines how binary data should be displayed, as an image or as a binaryfield (control)
ctrl:sortable 0 Boolean Ctfp to set a field (control) to sortable (e.g. listinput or duallist)
ctrl:source 0 String Ctfp in use by imagepreview control
ctrl:StartNode 0 String Allows you to specify a start node for subaction(s)
ctrl:Width 0 String Allows you to specify the width of a control
cust:cropping_aspectRatio 0 String Ctfp for imagecropper / imagewizard control
cust:cropping_bgOpacity 0 String Ctfp for imagecropper / imagewizard control
cust:cropping_boxHeight 0 String Ctfp for imagecropper / imagewizard control
cust:cropping_boxWidth 0 String Ctfp for imagecropper / imagewizard control
cust:cropping_maxSize 0 String Ctfp for imagecropper / imagewizard control
cust:cropping_minSize 0 String Ctfp for imagecropper / imagewizard control
cust:cropping_sourceField 0 String Ctfp for imagecropper / imagewizard control
EnableSessions 0 Boolean Ctfp to enable or disable sessions based on content type
ExternalKeyField 0 String Ctfp to set external key field (to store relationships in an intermediate table)
ExternalKeyField2 0 String Ctfp to set an additional external key field (to store relationships in an intermediate table)
ForeignKey 0 String Ctfp to set foreign key field (to store relationships in an intermediate table)
formsserverurl 0 String Formsserver url for the formsserver integrator control
GeoAddress 0 String Ctfp for geo control
GeoLayerConfig 0 String Ctfp for geo control
GeoMapType 0 String Ctfp for geo control
GeoPosition 0 String Ctfp for geo control
GeoZoom 0 String Ctfp for geo control
LookupLimit 0 Numeric With this Ctfp, a lookup limit can be set (number of records for a lookup instance for relation fields). Default value: 1000
privatekey 0 String Private key for the formsserver integrator control
publickey 0 String Public key for the formsserver integrator control
SchemaSetId 0 String Ctfp to specify the schemaset id for a field
SchemaWarningsOnly 0 Boolean SchemaWarningsOnly can be used to save an item, even if the field contains schema validation errors
Searchable 0 Boolean Whether or not a field is searchable (Faceted Search)
SearchGroups 0 String Faceted Search setting
SecurityZone 0 String The security zone setting for a field. Controls which (sxml) macros and vipers are allowed
Si:show 0 Boolean Ctfp used within SmartInstant implementations
SubGroup 1 String Using the ctfp SubGroup, fields can be grouped within a tab (in Edit Item)
TableName 0 String Ctfp to set tablename (to store relationships in an intermediate table)
Thesaurus 0 String Links a specific thesaurus (relationship) to a field, so that thesaurus terms can be linked
xf:constraint 1 String XForms expression that can be used to set a constraint for a field. Example: count(cms:list/cms:item) <=3
xf:modeldata 0 String XForms model data for (for example) a custom control
xf:readonly 1 String XForms expression that can be used to set readonly for a field. Example: string-length(instance()/cms:entry/cms:picture) = 0
xf:relevant 1 String XForms expression with which the relevance for a field can be set. Example: string-length(../cms:picture) > 0
xf:required 1 String XForms expression that can be used to set required for a field. Example: string-length(../cms:picture) > 0
xf:viewdata 0 String XForms viewdata for a custom control

Topics