Beheer

Werkblad Beheer

Het werkblad Beheer is alleen toegankelijk voor gebruikers met een Beheer rol.
Op het werkblad kunnen diverse ‘stam’gegevens worden vastgelegd en onderhouden.


Beheerblad

Het werkblad bestaat uit twee delen.

Blok Naam Omschrijving
1 Beheer groep  De te beheren gegevens(groepen) : Gebruikers, Afdelingen, Gebruikersrollen, Contactcatgeorieen, Contacttypes, Standaard Antwoorden en Standaard antwoordgroepen
2 Details van de beheergroep  Er owrdt een lijst getoond van de gekzoen beheergroep, of, indien is gekozen voor Bewerken of Nieuw, de detailgegevens van een enkel item.

Klik in het Beheer groep blok op een gegeven ( Gebruikers, Afdelingen etc. )

Voeg een nieuw item toe middels knop Nieuw

Voor de getoonde items kan binnen het ‘Details van de beheergroep’ blok nog een filter worden ingevoerd. Getoond worden ca 15 items (afhankelijk van apparaat, browser, lettertype en grootte etc. ). Zijn er meer items dan worden deze getoond op extra pagina’s. Deze pagina’s zijn te benaderen door het paginerings control onderaan op het blok te gebruiken.

Pagina's

Knop Omschrijving
<< << Om vanaf een bepaalde pagina naar de eerste pagina te gaan
>> >> Om vanaf een bepaalde pagina naar de laatste pagina te gaan
<< Om 1 pagina terug te gaan
>> Om 1 pagina vooruit te gaan

Topics