Contacttypes

Werkblad Beheer, Contacttypes

Getoond worden de contacttypes en de belangrijkste instel gegevens.

Contacttypes

Klik op Nieuw om een nieuwe contacttype in te voeren.

Contacttypes

Voer een naam en code in.

Sla de gegevens op met Gebruiker opslaan.
Of ga terug naar de vorige pagina zonder op te slaan met Annuleren.

Wijzig de gegevens van een contacttype via 'bewerken'.

Een contacttype ziet u terug bij de typering van een contact, in het  Typering blok.

Contacttypes

Een contacttype kan worden verwijderd.

In dat geval dient wel te worden aangegeven hoe om te gaan met de contacten die aan dit contacttype zijn gekoppeld. Geef aan aan welk contacttype deze contacten dienen te worden gekoppeld.

Contacttypes

Kies hetgeen wat van toepassing is en verwijder de afdeling daadwerkelijk met Verwijderen.

Of ga terug naar de vorige pagina met Annuleren.