Gebruikersrollen

Werkblad Beheer, Gebruikersrollen

Getoond worden de gebruikersrollen en de daaraan gekoppelde (aantallen) gebruikers.

BeheerGebruikersrollen

Klik op Nieuw om een nieuwe gebruikersrol in te voeren en gebruikers hieraan te koppelen.

BeheerGebruikersrollen

Geef de naam van de gebruikersrol in.
Geef als code ADMIN of USER in.

Selecteer de gebruikers die aan deze gebruikersrol moeten worden gekoppeld door via de ‘pijltjes’ de getoonde gebruikers van het linkervak naar het rechtervak te transporteren.

Sla de gegevens op met Gebruiker opslaan.
Of ga terug naar de vorige pagina zonder op te slaan met Annuleren.

Wijzig de gegevens van een gebruikersrol via bewerken.