Gebruik

Inloggen

Om te inloggen ga je naar de URL ( typ of kopieer deze in de adresbalk van uw browser ) : https://...

U komt nu op het loginscherm.

Login

 Login2

Voer hier uw gebruikersnaam in.

 login3 Voer hier uw wachtwoord in.

Klik vervolgens op LoginButton

Topics