Contact Overzicht

Werkblad Contact Overzicht

Het werkblad Contact overzicht toont alle vastgelegde contacten/berichten.
Het werkblad is verdeeld in twee blokken.
ContactOverzicht

Blok Naam Omschrijving
1 Zoeken Geef selectiecriteria in, op basis waarvan de lijst met contacten/berichren kunnen worden gefilterd.
2 Resultaten Geeft de zoekresultaten weer.

In het blok 'Zoeken' kunt u, door het invullen van selectiecriteria, een filter vastleggen op basis waarvan de contacten/berichten kunnen worden gefilterd.

Na het invullen van de selectiecriteria gebruikt u de knop Zoeken om de resultaten op te halen.

Gebruik de knop Leegmaken om alle ingevoerde selectiecriteria te wissen.

In het Resultaten blok worden de gegevens van contacten/berichten getoond die aan de zoekcriteria voldoen. U kunt, binnen de gevonden resultaten, nog een sortering aanbrengen. Als u klikt op een van de getoonde kolommen verschijnt daarin een icoon voor het wijzigen van de sorteervolgorde.
Bijvoorbeeld  voor de kolom Aangemeld: aangemeldUp.
Het driehoekje met de punt naar boven geeft aan dat de getoonde gegevens oplopend zijn gesorteerd op basis van de data in deze kolom.
Klik op het driehoekje. Dit wijzigt naar AangemeldDown, om aan te geven dat de getoonde gegevens aflopend zijn gesorteerd op basis van de data in deze kolom.

Selecteer een getoond contact/bericht om dit te behandelen Behandelen, aan uzelf toe te kennen ToekennenAanMij of te koppelen Koppelen.
Indien om wat voor reden dan ook een contact/bericht niet kan worden behandeld of aan u kan worden toegekend dan verschijnt een popup met daarin de reden hiervoor.

In de resultaten worden ca. twaalf contacten getoond (afhankelijk van apparaat, browser, lettertype en grootte etc. ). Zijn er meer contacten, dan worden deze getoond op extra pagina’s. Deze pagina’s zijn te benaderen door het paginerings control onderaan op het blok te gebruiken.

Pagina's

Klik op een paginanummer of kies:

<< << Om vanaf een bepaalde pagina naar de eerste pagina te gaan.
>> >> Om vanaf een bepaalde pagina naar de laatste pagina te gaan.
<< Om één pagina terug te gaan.
>> Om één pagina verder te gaan.