Wachtrij

Algemeen


Het werkblad Wachtrij is onder te verdelen in een aantal blokken. Dit is hieronder aangegeven met cijfers.
Dashboard+actieknoppen

De verschillende blokken zijn:

Nr Blokken Inhoud
1 Wachtrij U ziet hier de wachtrij van binnengekomen berichten.
Deze kunnen afkomstig zijn van zowel e-mail, als social media als andere bronnen.
Klik op een bericht om dit te selecteren.
2 Persoonsgegevens Hier koppelt u het binnengekomen bericht aan al bestaande of nieuwe personen.
3 Inhoud van bericht Hier wordt de inhoud van het, in de wachtrij, geselecteerde bericht getoond.
4 Typering De typering van het bericht.
5 Historie Toon huidige en historische acties, contactfases en koppelingen.
6 Notities Toon notities betreffende het bericht.
7 Actieknoppen

De actieknop 'Nieuw' is altijd beschikbaar. Nieuw

Behandelen


Neem dit bericht in behandeling. U kunt dan een reactie terug sturen, het contact behandelen, typering wijzigen of notities toevoegen.

Het kan zijn dat een bericht al is toegekend aan een andere gebruiker of in behandeling is door een andere gebruiker. In dat geval volgt een popup scherm, waarin wordt gemeld waarom u een bericht niet kunt behandelen of niet aan u zelf kunt toekennen.

 Toekennen


Ken dit bericht toe aan de huidige gebruiker. Anderen kunnen dan dit bericht niet behandelen.

Het kan zijn dat een bericht al is toegekend aan een andere gebruiker of in behandeling is door een andere gebruiker. In dat geval volgt een popup scherm, waarin wordt gemeld waarom u een bericht niet kunt behandelen of niet aan u zelf kunt toekennen.

Niet registreren Het bericht blijft bewaard, maar het contact wordt niet geregistreerd.

Topics