Ingeplande items widget

Smartsite 8.0 - ...

De Ingeplande items widget, beschikbaar vanaf Smartsite 8.0, toont een lijst van items die zijn ingepland (publiceren vanaf datum). De items zijn gesorteerd op deze datum, de meest recente bovenaan.

Welke items (door wie bewerkt) en het aantal items dat moet worden getoond is afhankelijk van de instellingen.

De items die hier getoond worden zijn dus beschikbaar over het aantal dagen zoals in de laatste kolom wordt gemeld. Dit in tegenstelling tot de Ingeplande versies widget. Deze widget toont items waarvoor over een aantal dagen een nieuwe versie beschikbaar komt. De items die in deze widget worden getoond zijn zelf op dat moment wel gewoon beschikbaar (de vorige/huidige versie).

Content library

Ook voor deze widget is een link naar de content library beschikbaar.

In dit geval worden vanuit de widget instellingen doorgegeven om de publiceren vanaf en de publiceren tot kolommen (extra) te tonen. Daarnaast worden twee filters getoond, publiceren vanaf met In de toekomst als vooraf ingestelde waarde en de Toon bewerkingen van filter, met als vooraf ingestelde waarde de instelling zoals deze op de widget is ingesteld.