Ingeplande versies widget

Smartsite 8.0 - ...

De Ingeplande versies widget toont een lijst van items waarvoor een nieuwe versie staat ingepland. Deze widget is beschikbaar vanaf Smartsite 8.0.

De items zijn gesorteerd op de activatie datum van de ingeplande versie. Het item met de meest recente activatiedatum staat bovenaan. Welke items (door wie bewerkt, bijvoorbeeld alleen door mijzelf, of ook door mijn gebruikersgroeoen) en het aantal items dat in deze widget moet worden getoond is afhankelijk van de instellingen

Content library

Ook vanuit deze widget kan de content library worden geopend met specifieke instellingen om alle items te tonen met een ingeplande versie.

In dit geval wordt de activatie datum (van de ingeplande versie) als extra kolom getoond. Ook de Toon bewerkingen van filter, met vooraf ingesteld de waarde die overeenkomt met de instelling van de widget.

In bovenstaand voorbeeld is er geen vooraf ingestelde waarde, omdat de widget stond ingesteld om alle bewerkingen te tonen (Toon bewerkingen van: Iedereen).