Release Notes voor Smartsite 8.1

Smartsite 8.1 - ...

Bug fixes

 • TinyMCE editor:
  • De editor stond al bewerkingen toe voordat de initialisatie afgerond was. Hierdoor gingen wijzigingen verloren.
  • De optie "titel als link tekst" werkte niet voor links binnen de site.
  • Link verwijderen werkte niet.
 • Tasks/Notifications:
  • Taken werden meerdere keren getoond in het widget.
  • "Toegekende items aan een groep" widget hield geen rekening met huidige rol.
  • Notificaties over houdbaarheid worden nu verwijderd als de houdbaarheid van het item wordt aangepast.
  • Recent edits widget toont item status nu met dezelfde kleuren als de contentboom.
 • Security:
  • Set site security in de installer zette niet de juiste rechten op site directories.
  • In sommige sites kon de Guest gebruiker geblokkeerd worden (als er geprobeerd werd als die gebruiker in te loggen). Daarna kon de site niet meer opstarten.
  • De actie "Koppelingen opnieuw toekennen" nam de "laatst bewerkt door" koppeling niet mee.
  • Hernoemen van een folder in de verkenner gaf een foutmelding wanneer file type security is ingeschakeld.
   (Tip: schakel dit in indien dat nog niet het geval is!)
  • Een aantal verkenner-acties (hernoemen, knippen, verwijderen) werd onterecht niet uitgeschakeld in het contextmenu voor bepaalde systeemmappen.
  • De WebApi kan nu worden aangeroepen in de context van de huidige gebruiker, zonder dat een wachtwoord hoeft worden doorgegeven. Zowel de nieuwe WebAPI macro (zie verderop) als de bestaande cmsupdate macro gebruiken deze functionaliteit
 • Workflow:
  • Een item dat aan een gebruiker is toegekend kan alleen bewerkt worden als de huidige rol van die gebruiker voorkomt in de groep waaraan het item is toegekend.
  • Workflow kan alleen worden toegekend aan gebruikers die edit recht hebben op het item.
  • Bij het aanmaken van een nieuw content type kon geen standaard workflow worden gekozen.
  • Nieuw attribuut "state" in de workflow trigger: deze state moet zowel de to- als de targetstate zijn voordat de trigger wordt uitgevoerd.
 • Overig:
  • URL rewrite regels gelden nu als harde AIM link en worden ook als afhankelijkheid getoond bij het verwijderen van een item.
  • De embeduri macro kan nu overweg met een http response waarin geen mimetype header wordt meegestuurd.
  • Het auteur veld stond geen placeholders toe in de cms:default ctfp. (Bijvoorbeeld: {user:fullname:=})
  • De template constructie, waarmee default waardes voor een contenttype kunnen worden ingesteld, is weer werkend gemaakt.
  • De performance van zoekopdrachten in de contentbibliotheek is verbeterd.
  • Het adres waarop de WebApi draait is instelbaar (WebApiAddress app setting), zodat eventueel meerdere sites op dezelfde server kunnen draaien.
  • De SmartAnalytics widget kan nu ook statistieken van andere sites tonen (SiteId en Token zijn optioneel instelbaar).
  • Diverse kleine bugfixes.

Nieuwe functionaliteit

Prullenbak

De prullenbak heeft nu een knop "Prullenbak legen". Daarmee kunnen oude (of alle) items uit de prullenbak definitief worden verwijderd. Om te voorkomen dat de database te lang bezig is worden de items steeds per blok van 100 verwijderd.

WebAPI macro

Vanaf Smartsite 8.1 is de WebAPI macro beschikbaar, welke gebruikt kan worden om eenvoudig items toe te voegen en/of te bewerken. Deze macro maakt rechtstreeks gebruik van de WebAPI die sinds 8.0 beschikbaar is in de manager.

De cmsupdate macro functioneert ook nog steeds en maakt ook gebruik van de WebAPI (via extra "vertaal"-slagen), maar voor nieuwe implementaties is het advies om de WebAPI macro te gebruiken. In een toekomstige versie komt de ondersteuning voor de cmsupdate macro te vervallen.

Het is overigens niet meer nodig om voor de cmsupdate macro een wachtwoord door te geven (vanaf Smartsite 8.1). UserId of UserName volstaat, of maak gebruik van dezelfde functionaliteit die de WebAPI macro biedt: de WebAPI (van de manager) aanroepen in de context van de huidige gebruiker (door zowel UserId als UserName niet op te geven).