Release Notes voor Smartsite 8.0

Smartsite 8.0 - ...

Introductie

Met Smartsite 8.0 komt nieuwe functionaliteit ter beschikking en nemen we definitief afscheid van de "klassieke" manager. Geen spraakverwarring meer tussen de klassieke manager, legacy manager, de nieuwe manager en het dashboard. Vanaf nu is het de manager.

Met de introductie van Smartsite 8 nemen we ook afscheid van Outscaling, Smartsite Managment Information (SMI) en Faceted Search. Outscaling was een background proces en ondersteunende (COM)code om meerdere site instanties synchroon te houden. SMI was de statistiekenmodule en Faceted Search de zoekmodule.

Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen in Smartsite 8.0 beschreven.

Installer

Voor Smartsite 8.0 is er een compleet nieuwe Installer gerealiseerd. Tot en met Smartsite 7.11 werd gebruikt gemaakt van een installer die gebaseerd was op hta (Html application), functionaliteit die alleen werkt vanuit Internet Explorer. Aangezien deze browser niet meer wordt ondersteund op Windows Server 2019, werd het tijd voor een nieuwe installer. Daarmee komen ook de Config Editor en SetSiteSecurity tools te vervallen. De nieuwe installer biedt vergelijkbare functionaliteit.

SimpleMailClient

Vanaf Smartsite 8.0 is er een compleet nieuwe mail client beschikbaar, nl. de SimpleMailClient. Deze nieuwe mail client wordt zowel binnen de manager als binnen de publication engine (dus ook de sendmail macro) gebruikt, overal waar vanuit code e-mails verstuurd moeten worden. De instellingen voor de mail client worden altijd vanuit de Smartsite.config ingelezen, dus er is nu één centrale plek om de e-mailfunctionaliteit te configureren (Smtp serveraddress, -port, optioneel gebruikersnaam en wachtwoord als dat nodig is om verbinding te kunnen maken met de Smtp server, etc.).

SmartAnalytics

Vanaf Smartsite 8.0 wordt SMI niet meer ondersteund. Hiervoor in de plaats ondersteunen we voortaan SmartAnalytics (gebaseerd op Matomo). Deze module ondersteunen we al langer en is bij een aantal klanten ingericht en ingezet voor het bijhouden en analyseren van statistieken. Nieuw in Smartsite 8.0 is een widget (SmartAnalytics) om grafieken vanuit SmartAnalytics op het dashboard van de manager te tonen.

Smartsite WebAPI

Vanaf Smartsite 8.0 is er een WebAPI beschikbaar, waarmee (content) items onder andere kunnen worden toegevoegd, bewerkt en verwijderd. De mogelijkheid om ook andere type objecten te kunnen toevoegen of wijzigen, zoals bijvoorbeeld gebruikers wordt toegevoegd in een van de volgende releases.

Lees meer

Workflow Trigger(s)

Vanaf Smartsite 8.0 zijn er standaard workflow triggers beschikbaar om gebruikers via e-mail te notificeren dat er een item aan hen is toegekend. Deze triggers kunnen optioneel worden ingesteld door deze toe te voegen aan het triggers-veld van de betreffende workflowdefinitie.

De workflowdefinitie zelf (de xml) in het betreffende item wordt niet meer gebruikt.

CTFP opschoon actie

Een andere belangrijke wijziging in Smartsite 8.0 is het gebruik van CTFP's (ContentType Field Properties). Historisch gezien is de lijst van beschikbare CTFP's steeds groter geworden, maar met het vervallen van de klassieke manager komen er heel veel CTFP's te vervallen.

De installer van Smartsite 8 verwijdert deze CTFP's. Een aantal CTFP's worden door de installer aangepast.

Cookie security

Een andere nieuwe feature in Smartsite 8.0 is om op één centrale plek de cookie security te kunnen regelen. Hiermee kunt u in één keer regelen dat alle cookies die Smartsite naar de browser stuurt worden voorzien van de zogenaamde SameSite eigenschap met de waarde Strict en dat alle cookies met de Secure vlag (indien uw site gebruik maakt van SSL) worden geschreven. Hiermee wordt de toegang tot de cookies aanzienlijk aangescherpt.

Nieuwe widgets

Vanaf Smartsite 8.0 zijn de volgende nieuwe widgets beschikbaar:

Technische wijzigingen

In dit gedeelte worden de technische wijzigingen beschreven.

.NET 4.8

De manager en de publication engine gebruiken nu het .NET 4.8 Framework. (Dit was .NET 4.6.2.)

TinyMce

De WYSIWYG editor die in de manager wordt gebruikt is bijgewerkt naar de (op dat moment) meest recente versie van TinyMce.

CodeMirror

De CodeMirror editor die in de manager wordt gebruikt is ook bijgewerkt naar de (op dat moment) meest recente versie.

Deprecated

Een aantal modules en functionaliteiten zijn vanaf Smartsite 8.0 deprecated. U kunt ze blijven gebruiken als u ze tot nu toe in gebruik had, maar deze onderdelen worden niet meer onderhouden en kunnen mogelijk 'omvallen' op het moment dat bijvoorbeeld een derde partij zijn API wijzigt.

Het gaat om de volgende onderdelen:

  • Facebook koppeling om vanuit de manager berichten aan te maken op een Facebook pagina/tijdlijn.
  • Twitter koppeling om vanuit de manager berichten aan te maken op een Twitter tijdlijn.
  • Faceted Search zoekmodule. Hiervoor in de plaats bieden we al een aantal jaren een alternatief: Enterprise Search

Vervallen

De onderstaande functies zijn vervallen: 

  • VirtualAssemblies

Topics