Template items

Smartsite 8.1 - ...

In Smartsite iXperion en eerder was het mogelijk om template items aan te maken. In Smartsite 7 is die functionaliteit nooit ingebouwd. Met het afschaffen van de oude manager zou die mogelijkheid helemaal verdwijnen, vandaar dat in Smartsite 8.1 de template items terugkeren.

Met een template item is het mogelijk uitgebreide defaults te zetten voor velden van een bepaald contenttype. De defautlwaarde voor een veld wordt in de cms:default ctfp gezet op {template:ITEM_CODE}. Daarbij is ITEM_CODE de code van het template item. Dit template item moet van hetzelfde contenttype zijn de status Template hebben. 

 Een template item kan op de normale manier worden aangemaakt en daarna vanuit de Details actie worden omgezet naar de status Template:Item converteren naar Template vanuit Details actie